δωροεπιταγή ταρωτώ taroto spells

Δωροεπιταγές

Κάθε φορά που δεχόμαστε ή κάνουμε ένα δώρο είναι μια μαγική στιγμή! Από το μαγικό μας κατάστημα δεν θα έλειπε μια τέτοια μαγική στιγμή! To Taroto Spells σου δίνει την δυνατότητα να κάνεις σε ένα αγαπημένο σου πρόσωπο ένα μαγικό δώρο! Πολλές φορές βλέπουμε πρόσωπα που αγαπάμε να έχουν απορίες για την σχέση τους ή για το μέλλον. Ψάχνουν απαντήσεις αλλά δεν τις βρίσκουν! Δώσε εσύ την λύση! Κάνε δώρο μια μελλοντική πρόβλεψη χαρτομαντείας ταρώ! Αν πάλι δεν είναι το θέμα του να μάθει για μελλοντικές καταστάσεις τότε κάνε δώρο μια κάρτα υπηρεσιών ή προϊόντων! Χάρισε μαγικές στιγμές και μαγικά προϊόντα, στα πρόσωπα που αγαπάς! Βάλε την μαγεία στη ζωή τους! Το TarotoSpells σας δίνει την δυνατότητα αγοράς δωροεπιταγών αξίας 30€, 60€, 150€ και 300.

Πληροφορίες

 • Οι δωροεπιταγές είναι διαθέσιμες στο φυσικό κατάστημα Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες Ελλάδας αλλά και μέσα από το TarotoSpells.
 • Η αγορά δωροεπιταγής μέσα από το TarotoSpells θα σας αποσταλεί ταχυδρομικός στη διεύθυνση που θα δηλώσετε.
 • H διάρκεια, μέσα στην οποία μπορεί να γίνει χρήση της, είναι τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία πώλησής της. Μετά την παρέλευση της άνω τρίμηνης προθεσμίας, η δωροεπιταγή ακυρώνεται και δεν είναι εφικτή η εξαργύρωσή της ή αντικατάστασή της.
 • Η δωροεπιταγή αγοράζεται και εξαργυρώνεται αποκλειστικά από το Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες Ελλάδας και το TarotoSpells . Η χρήση της δωροεπιταγής γίνεται εφάπαξ και για το σύνολο του ποσού της.
 • Η δωροεπιταγή δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά. Μπορεί μόνο να ανταλλαχθεί με αγοραζόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας την διαφορά

Όροι Δωροεπιταγών

 • Η δωροεπιταγή δεν είναι ονομαστική και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή στον κομιστή.
 • Κάθε γνήσια δωροεπιταγή φέρει στην μπροστινή πλευρά  το ποσό της δωροεπιταγής, το λογότυπο ανάγλυφο Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες και στην πίσω πλευρά αυτής κωδικό ασφαλείας. Σε περίπτωση που τα στοιχεία της δωροεπιταγής είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοιωμένα, έτσι ώστε να μην είναι βεβαία η γνησιότητα της δωροεπιταγής, το κατάστημα Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες και το TarotoSpells  έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αρνηθεί την ανταλλαγή της με προϊόντα ή υπηρεσίες τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας (εφόσον καταβληθεί η διαφορά).
 • Με βάση την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 109 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012) για την αγορά δωροεπιταγής από το φυσικό κατάστημα Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες και το www.tarotospells.com  δεν εκδίδεται απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο γιατί δεν λαμβάνει χώρα παράδοση-πώληση αγαθών, αλλά αγορά δικαιώματος υπέρ τρίτου το οποίο είναι ενσωματωμένο στη δωροεπιταγή, δηλαδή, ένα είδος επιταγής, της οποίας ο κομιστής αποκτά δικαίωμα αγοράς αγαθών ισόποσης αξίας της δικής του επιλογής από το κατάστημα που την εξέδωσε. Όταν εμφανιστεί ο κομιστής της δωροεπιταγής και αγοράσει αγαθά ίσης αξίας, τότε λαμβάνει χώρα πώληση και εκδίδεται το ανάλογο φορολογικό στοιχείο.
 • Το κατάστημα Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες και το TarotoSpells ανταλλάσσουν την προσκομισθησόμενη δωροεπιταγή παραδίδοντας στον κομιστή εμπορεύματα τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας (εφόσον έχει καταβάλει την διαφορά) χωρίς να διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας και δεν φέρουν ευθύνη γι’ αυτό.
 • Η δωροεπιταγή πρέπει να φυλάσσεται όπως τα μετρητά χρήματα καθώς σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δεν αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται. Το κατάστημα Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες και το TarotoSpells δεν ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δωροεπιταγής.
 • Η αγορά, προμήθεια και χρήση της δωροεπιταγής Ταρωτώ από το κατάστημα Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες και από το TarotoSpells  μπορεί να γίνει μόνο από μπορεί να γίνει μόνο από κατοίκους και χρήστες της Ελληνικής επικράτειας. Σε μελλοντικό χρόνο θα μπορεί να εκδοθεί δωροεπιταγή και σε άλλες χώρες και σε άυλη μορφή.
Μενού